De visie

Missie: Op CBS Nieuwoord mag je groeien, leren en leven.

Vanuit deze missie hebben we de visie gemaakt.

Visie CBS Nieuwoord:

Groeien

Je groeit het meest wanneer jij je veilig voelt.

Op deze school mag je jezelf zijn en jezelf leren kennen.

Je bent uniek en we willen je helpen om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We denken dat we hierin het beste slagen als we goed met jou, je ouders en de maatschappij om ons heen samenwerken. Deze verantwoordelijkheid willen we samen dragen.


Leren

Op deze school leer je hoe je doelgericht werkt binnen je eigen mogelijkheden. Je leert het best wanneer je gemotiveerd bent. Dat vraagt van ons dat we nauwkeurig naar jou als persoon kijken. We vinden het belangrijk om je goed te leren kennen en je van daaruit te helpen.

Daarnaast leren we je om kritisch te denken. Ook leren we je om goed te communiceren zodat je op een prettige manier leert samen te werken en te leven.

 

Leven

Op deze school willen we je vertrouwd maken met de Bijbelse boodschap die we vertalen naar deze tijd. De Bijbel leert ons elkaar lief te hebben en zorg te dragen voor de ander. Verantwoordelijkheid, vertrouwen en respect zijn hierbij uitgangspunten.

We bereiden je voor om deel te nemen aan de maatschappij. We leren je zelfstandig te zijn, probleemoplossend en creatief te denken.