PAD EN PBS

PAD EN PBS

Zoals u wellicht vorig jaar vernomen hebt, zijn we op school druk bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Vorig schooljaar stond in het teken van PAD. Een goed pedagogisch klimaat in de school is heel belangrijk. Om dit te realiseren zijn de leerkrachten momenteel druk bezig met het opdoen van nieuwe inzichten op het gebied van SWPBS. SWPBS is de afkorting van School Wide Positive Behaviour Support. SWPBS helpt leerkrachten op een goede manier vorm te geven aan een goed pedagogisch klimaat in de school. Het schoolsysteem SWPBS − kortweg PBS − richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een 'paraplu' waaronder alle effectieve schoolinterventies en methoden, die met gedrag te maken hebben, in een school gehangen kunnen worden. PAD past hier dus goed bij, daar gaan we ook gewoon mee verder. Middels de nieuwsbrieven houden we u met regelmaat op de hoogte omtrent de ontwikkelingen op het gebied van PBS.
-------------------------------------------------------------------------------------------

PAD methode

PAD betekent: Programma Alternatieve Denkstrategieën. Naar kinderen toe wordt het vertaald in: Proberen Anders te Denken. Door het PAD- leerplan wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld, leren kinderen om controle te houden over hun emoties en handelingen en om te gaan met hun gevoelens.
 

BEKIJK HIER HET PAD-HANDBOEK