Directie

Directeur:    Magreet Drent
   

Groepsleerkrachten

Gr. 1: Juf Nelleke Nieboer 
Gr. 2: Juf Ineke Stokvis (op ma, di)
  Juf Herma Koenderink (op wo, do, vr)
Gr. 3: Juf Rita Platjes
Gr. 4a:  Juf Dinie Vosjan (op ma, di)
  Juf Dineke Koppelman (op wo, do, vr)
Gr. 4b: Juf Berdien Meijerink 
Gr. 5a: Juf Linda van Dijk (op ma, di)
  Juf Lusette van Harten (op wo, do, vr.mo.)
  Juf Herma Koenderink (op vr.mi.)
Gr. 5b: Juf Alien v. d. Akker (op ma, di, wo)
  Juf Mariëlle Dekker (op wo, do, vr)
Gr. 6: Meester Steven Abbes
Gr. 7:   Juf Margreet Sietsma (op ma)
  Meester Rob Sietsma
Gr. 8a: Juf Elsbeth Spoelman (op ma)
  Juf Ada Pekkeriet (op di, wo, do, vr)
Gr. 8b: Meester Ard Baan (op ma, wo, do, vr)
  Juf  Elsbeth Spoelman (op di)

 

Interne begeleiding:       Juf Judith Khajo
  Juf Greta Waijerink
Onderwijsassistente: Juf Iny van Tebberen
Conciërges: Dhr. Bert Kamermans (op ma, di)
  Dhr. Ton Kruiskamp (op wo, do)