Welkom

Onze school

CBS Nieuwoord is een Protestants Christelijke basisschool. Dat betekent dat de manier  waarop we met elkaar omgaan bepaald wordt door onze christelijke levensvisie. CBS Nieuwoord staat midden in de wijk Nieuwoord en is één van de drie scholen van het bestuur PCBO Vroomshoop.

Onze school wordt op dit moment door ongeveer 250 leerlingen bezocht.

CBS Nieuwoord is een school waar de kinderen naartoe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen.

CBS Nieuwoord wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien.

Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven.

Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen.

Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof.

We zijn daarom alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. Het afgelopen schooljaar hebben wij het PAD leerplan en aspecten van PBS ingevoerd.

Bestuur PCBO Vroomshoop

Bezoek ook de websites van de andere scholen binnen de vereniging: