Medezeggenschapsraad

Leden van de medezeggenschapsraad

Namens de ouders

Marc Olsman

Mijn naam is Marc Olsman. Ik ben getrouwd met Ellen Olsman-Lusseveld en we hebben 2 kinderen genaamd Sem en Tijn. Ik ben werkzaam als Supermarktmanager bij de Supercoop in Vroomshoop en zie dan ook veel raakvlakken op zakelijk gebied. De Medezeggenschapsraad is de schakel tussen school, leerkrachten en ouders en voor mij de perfecte manier om binding te houden met de school. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij door goed te blijven volgen wat er op school gebeurt en heb hier een adviserende rol in. Mochten er vragen of opmerkingen zijn betreft de MR zaken van Nieuwoord dan hoor ik het graag! Ook kan er een mail gestuurd worden naar mr@cbsnieuwoord.nl en dan wordt het behandeld tijdens een volgend MR overleg. 


Namens het personeel

Ard Baan

Steven Abbes

 

Wat doet de medezeggenschapsraad (mr)

De MR behandelt alle mogelijke onderwerpen die met de school en het schoolbeleid te maken hebben. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld de huisvesting van de school, de groepenverdeling, de schoolbegroting, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken in en om de school w.o. (brand)veiligheid. In praktische zin is de MR actief betrokken bij de aanname van nieuwe leerkrachten.

De MR heeft twee rechten:

1. Instemmingsrecht

Het moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

2. Adviesrecht

Soms moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Op de website van de WMS vindt u achtergrondartikelen en uitgebreide informatie over de Wet medezeggenschap op scholen. De MR brengt in het najaar een jaarverslag van het voorgaande schooljaar uit. Het MR-reglement en de notulen liggen ter inzage in de school en zijn te vinden op de website van de school. Ook kunt u deze opvragen bij de secretaris van de MR of via het contactformulier.