Zending

Iedere maand willen we als school geld overmaken naar een goed doel, dit noemen we de zending.

Red een Kind

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen dorp.

Daarom werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk. Dat doen we in verschillende landen in Azië en Afrika. We helpen gezinnen met het vergroten van hun inkomsten en het bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen gezinnen op termijn hun eigen leefomstandigheden verbeteren. Red een Kind werkt altijd samen met christelijke, lokale partnerorganisaties.

Als school sponsoren een gezin dat leeft in Burundi.
Dit gezin ziet u op de foto.

 

============================================================
Nederlands Bijbel Genootschap (NBG)

Het NBG bestaat ondertussen al 200 jaar. Deze instantie zorgt ervoor dat de Bijbel steeds opnieuw vertaald wordt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Bijbel in gewone taal. Een mooie vertaling die voor iedereen goed te begrijpen is. Maar het NBG zorgt niet alleen voor Bijbels in het Nederlands. De instantie geeft ook geld aan Bijbelgenootschappen in andere landen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een Bijbelvertaling in het Ossetisch (Rusland), Gun (Benin) en Mina (Togo). Op de website www.bijbelgenootschap.nl  is nog meer informatie over deze instantie te lezen.

===============================================================================

Stichting Karibu

Deze stichting helpt de allerarmsten in Rwanda.
Het gaat daarbij niet alleen om het geven van eten maar ook om het bouwen van scholen, een weeshuis en andere gebouwen.
Op de website www.stichtingkaribu.nl vindt u veel informatie over de stichting, video's over de projecten en uitgebreide informatie over het werk wat gedaan wordt.